செக்ஸ் கல்வி

செக்ஸ் கல்வி இன்று தேவை என்பதை ஆதாரிப்பவன் ஆகவே நான் படித்த இந்த E-Book எல்லோருக்கும் பயன்வுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்.

தயவு செய்து 18 வயது மேலே உள்ளவர்கள் மற்றும் தரவிறக்கம் செய்க.
இந்த E-Book நமது இந்தியா கலாச்சராத்தின் அடிப்படையான 66 கலைகளை ஒரு சில இந்திய ஒவியத்தின் படங்களையும் மற்றவற்றை வெளிநாட்டு புகைப்படத்தையும் எடுத்துக்கட்டாக கொண்டு இலைமறைகாய்யாக நமக்கு English E-Book 149 பக்கங்கள் கொண்டதாக வழங்கியுள்ளார்கள்.
தரவிறக்கம் செய்ய கீழே க்ளிக்----------------------------------------------------------------------
இந்த E-Book இந்திய காமசூத்திரா புத்தகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு முற்றிலும் வெளிநாட்டு புகைப்படத்துடன் எடுத்துக்கட்டாக கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார்கள், ஆண் -பெண், பெண் - ஆண் என மகிழ்விக்கும் முறைகளை படிப்படியாகவும் இலைமறைகாய்யாகவும் நேர்த்தியாக எந்த வித சலனத்தையும் ஏற்படுத்தமால் அழகாக தொகுத்து English E-Book 244 பக்கங்கள் கொண்டதாக வழங்கியுள்ளார்கள்.
தரவிறக்கம் செய்ய கீழே க்ளிக்

No comments:

Post a Comment