இணைய உலவி தமிழ் மொழியில் - 2Mozilla-Firefoxஇணைய உலவி மிக புகழ் பெற்ற Firefox, Chrome இரண்டும் தமிழ் மொழியில் நமக்கு வந்துள்ளது. Mozilla தரும் Firefox நாம் ஆங்கிலத்தில்  பயன்படுத்தி வந்த வடிவமைப்புடன் இணைய உலவி அப்படியே தமிழ் மொழியிலும் வழங்கி இருக்கிறது நமது வசதிக்காக தமிழ் சொல்களின் அருகில் அந்த ஆங்கிலத்தில் வார்த்தையின் முதல் எழுத்தை நமக்கு கொடுத்து இருக்கிறார்கள் அதனால் எந்த வித குழப்பம் இல்லமால் நாம் பயன்படுத்தலாம் அதே வேகம், அதே Shortcut, அதே தோற்றம் வேண்டிய நிறத்தை தேர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் வசதி என அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்தது.


Google-Chrome


Google தரும் இணைய உலவி Chrome இது தற்போது உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட புது வசதிகள் கொண்டது, அனைத்து வசதிகளுக்கும் ஒரே பெட்டி,புதிய தாவல் பக்கம் பயன்பாட்டின் குறுக்குவழிகள், முகவரிப் பட்டியில் தட்டச்சு செய்து, தேடல் மற்றும் வலைப்பக்கங்கள் இரண்டிற்குமான பரிந்துரை மெனுவில் நமது விருப்பங்களை தேர்வு செய்தால் என பற்பல வசதிகள் கொண்டது. இதை நிறுவும் போது இணைய இணைப்பு அவசியம்.No comments:

Post a Comment