மிகப் பெரிய File-யை மின் அஞ்சல் செய்ய


நீங்கள் Register செய்ய வேண்டியதில்லை. இலவச சேவை இதில் நீங்கள் 2GB அளவுள்ள கோப்புகளை அனுப்பலாம். ஆனால் இதில் அதிகபட்சம் அந்த கோப்பு 3 நாட்களுக்கு மட்டுமே Downlaod லிங்க் வேலை செய்யும் megaupload மற்றும் rapidshare போன்ற தளங்களை பயன்படுத்துவார்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம்


கிளிக்


No comments:

Post a Comment