தமிழ் டைப் - இணையதளத்தில்நாம் அடிக்கடி சந்திக்கும் பிரச்சனையில் ஒன்று தமிழில் டைப் செய்ய விரும்பும் போது நாம் பயன்படுத்தும் கணினியில் Keyman, Azhagi & Romanised, Typewriter,Phonetic, Tamil99 Key board போன்ற தமிழ் மென்பொருள் கணினியில் இருப்பதில்லை இணைய இணைப்பு இருந்தால் கீழ்க்கண்ட இணையதளத்திற்கு சென்று நமக்கு வேண்டிய முறையில் தேர்ந்து எடுத்து தமிழில் Type செய்து Copy எடுத்து Word Open-பண்ணி paste சேமித்துக்கொள்ளலாம்


கிளிக்No comments:

Post a Comment