பாஸ்வேர்டு ரெக்கவரிநாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் Document & File-களில் பாதுகாப்பு கருதி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து பாதுகாப்பு செய்து இருப்போம் ஆனால் பாஸ்வேர்டு மறந்துவிட்டு பல சமயம் அல்லல்படுவோம் அப்போது கை கொடுப்பது இந்த SmartKey Password Recovery Tools v5.0.0  இதன் முலம் Adobe Acrobat PDF, MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Outlook Express, WinZIP, WinRAR, Firefox and IE Browser அனைத்து விதமான Document & File-களின் பாஸ்வேர்டு ரெக்கவரி


Product List:

PDF Password Recovery 5.0

Office Password Recovery 5.0

Word Password Recovery 5.0

Excel Password Recovery 5.0

PowerPoint Password Recovery 5.0

Access Password Recovery 5.0

ZIP Password Recovery 5.0

RAR Password Recovery 5.0

Outlook Password Recovery 5.0

Outlook Express Password Recovery 5.0

Internet Explorer Password Recovery 5.0

Firefox Password Recovery 5.0

Firefox Master Password Recovery 5.0

Opera Password Recovery 5.0

Opera Master Password Recovery 5.0

MSN Password Recovery 5.0

Google Talk Password Recovery 5.0

Miranda Password Recovery 5.0

Paltalk Password Recovery 5.0

Trillian Password Recovery 5.0

Asterisk Password Recovery 5.0


இது உபயோகபடுத்துவது மிக எளிது.தரவிறக்கம் செய்ய கீழே க்ளிக்
1 comment: