வாஸ்துவாஸ்து இன்று அனைவரும் விரும்பும் பகுதி அதைப்பற்றி அவர் அவர்கள் தெரிந்த விபரங்கள் கூறி நம்மையும் குழப்பத்தில் அழ்த்திவிடுவார்கள் அது மற்றும் இன்றி இன்று அந்த துறை பணம் செய்யும் துறையாக உள்ளது. பல சிறப்பான விளங்கள், பல பகுதிகள் ஆக தொகுத்து கீழ்க்கண்ட வாறு


வாஸ்து பகவான் தொன்றிய புராணக்கதை

வியாபாரம், தொழில் செழிக்க வாஸ்து

வாசற்படி

வாஸ்து பகவான் விழித்திருக்கும் நேரம்

காலிமனை வாங்கச் செல்லும் போது கவனிக்க வேண்டிய சகுனங்கள்

மனையின் தரம்

கட்டிடப் பணியை தொடங்கும் பூஜை

வாஸ்து பகவான் காயத்திரி மந்திரம்

பணப்பெட்டி வைக்கும் அறை

ஜன்னல்கள்

குளியலறை

படுக்கை அறை

படிக்கும் அறை

பூஜை அறை

சமையல் அறை

சுவர்கள் - தூண்கள்

நீர்த் தொட்டி

கதவு

கிரஹபிரவேச வாஸ்து

மாடிப்படிகள்

கழிப்பறை

தாழ்வாரம்

கிணறு

தலைவாசல்

வாசற்படி,

போர்டிகோ

அலுவலக வாஸ்து

பால்கனி

சுற்றுச்சுவர்

புற்று நீக்கும் முறை

மரம் வைப்பதற்கு வாஸ்து

வாகனம் நிறுத்தும் இடம்

முழுவிபரங்கள் அறிந்து கொள்ள நல்ல விளக்கங்களையும் அழகு தமிழில் படத்துடன் தெளிவான முறையில் உள்ள E-Book 44 பக்கங்களை கொண்டது படித்து வளம் பெறுக.


தரவிறக்கம் செய்ய கீழே க்ளிக்

நன்றி:- Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

No comments:

Post a Comment