கணினி கல்வி இணைய தளங்கள்

நமக்கு தேவையான Word, Excel, Acces, Outlook, PowerPoint, Project, Frontpage, Photoshop, Deamweaver, Flash, Web Development, அடிப்படையான கல்வியை இலவசமாக இந்த தளம் நமக்கு வழங்குகிறது


கணினி பயிலும் மாணவர்களுக்கு மிக உதவிகரமான மற்றும் அடிப்படை இணையதள நுட்பங்களை தொழில்  படிப்படியாகவும் நமக்கு தேவையான prodject-களை தயாரிக்க உதவிகரமாகவும் நாம் பயிலவும் இந்த தளம் சிறந்து விளங்கிறது இது உலகப்புகழ் பெற்ற MicroSoft-டின் இலவச தளங்களில் ஒன்று.


Java JavaFx Netbeans,Java EE,Technetwork, Html, Oracle போன்ற உயர் தொழில் நுட்ப செய்தி மற்றும் Online Class, Conference, Email Reference, Free Software & Demo Software என கணினி தொழில் நுட்பம் கற்றவருக்கு பயிலுவர்களுக்கும் கை கொடுக்கம் இணையதளம்.HTML4.01, HTML5, XTMLH, XMLH, XML DOM,Java Script, HTML DOM, jQuery, HTML Colors, CSS, CSS3, PHP, XSLT, XPath, XSL-FO, Colour Picker, Create Websites போன்ற language Online Certificate programe-களை வழங்குகிறதுஇந்த தளத்தில் C++, Java, VB6,VB.NET, c#, PHP, ASP.NET,Ruby,Python, .NET Framwork, ColdFusion, Datanases போன்ற Programming & Web Development பாடத்தினை மிக தெளிவான வகையில் Code-ங்களை நமக்கு Audio & Video வடிவத்தில் Online-ல் நமக்கு வழங்குகிறார்கள்.தமிழில் போட்டோசாப் பாடங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளை நமக்கு வழங்கும் ஒரே தளம்ஒரு வலைதளத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் பணவருவாய் பெருக்கி கொள்ளும் வழி வகைகளை அனைத்தையும் நமக்கு வழங்கியுள்ளார்கள் சிறுவர் முதல் கணினி பயன்படுத்த தெரிந்தவர்கள் அனைவரும்  வலைதளம் கற்று சம்பாதிக்கலாம்

1 comment:

  1. மாணவர்களே கேட்டுக்குங்கோ

    ReplyDelete