தமிழில் டைப் - Xp Office Word - Tamil Type


நமது கணினியில் தமிழில் Type செய்ய இன்றும் இ-கலப்பை, தமிழ் முரசு, அழகி, போன்ற மென்பொருள் அதில் உள்ள Font’s - களை பயன்படுத்தி வந்தோம் இதனால் பல இடங்களில் நமது செய்தி மற்றும் விரிவுரை Open செய்ய முடியாது சின்ன சின்ன கட்டங்கள் ஆகா தோற்றமளிக்கும் இதற்கு காரணம் நாம் பயன்படுத்தும் முறையே இப்போது அந்த குறையை போக்க Microsoft தனது Office Word-க்குவுரிய அந்த நாட்டின் மொழிகளுக்குகான துணை மென்பொருள் மற்றும் Font’s & Key Board Drive-யும் வழங்கிவுள்ளது. இதன் உதவியுடன் நமது செய்தி மற்றும் விரிவுரை அழகிய தமிழில் படிக்க எங்கும் எளிதில் உபயோகப்படுத்தலாம்.


முதலில் மென்பொருள் நிறுவிய பின் கீழ்க்கண்ட வழி முறைகளை கொண்டு Office Word-ல் தமிழ் Key Board Drive சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

1. Start

2. Control Panel

3. Regional and Language options

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      கிளிக் To Details

5. கிளிக் To Tamil Key Board and கிளிக் Add Batten

6. Restart

இப்போது உங்கள் Xp Office Word - டில் தமிழில் டைப் செய்து பயன்படுத்தலாம் Key Board Language Bar, இப்போது கீழே தோற்றம் அளிக்கும் வேண்டிய Short Cut Key மாற்றி கொள்ளலாம்.

No comments:

Post a Comment