மடிக்கணனி மென்பொருள்மடிக்கணனி திருடப்பட்டுவிட்டால் திருடியவர்களை கண்டுபிடிக்க  இந்த மென்பொருள் உதவும்.
மென்பொருளை மடிக்கணனியில் நிறுவியதும் கணினியில் மறைந்து கொள்ளும் இந்த மென்பொருளை உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் இணையத்தின் மூலம் ஆக்டிவேட் செய்ய முடியும் மடிக்கணினியில் இணையத்தை பயன்படுத்த தொடங்கியதும் உடனே அக்கணினி எங்கிருக்கிறது என்பதையும் ஏனைய தகவல்களையும் தந்து விடும்.

எப்படி பயன்படுத்து என வீடியோ காண்க


No comments:

Post a Comment