கிதார் இசை பயிலகிதார் இசை பிரியர்களுக்கு மற்றும்  கிதார் பயிலும் மாணவர்களுக்கு  மிகவும் பயன் உள்ள இணைய தளம்.  இங்கு கிதார் இசை பயில மாதிரி பாடங்களும் நாம் விரும்பும் இசையே இசைக்கவும் முடியும் நமது கணினி கீ போர்டையும் , மவுஸ் உதவி கொண்டு இசை பயிலாம்.  

                                                                       இணைய தளம்     

No comments:

Post a Comment