விண்டோஸ் XP - Administrator பாஸ்வேர்ட் Recovery CD உதவியுடன்


1.முதலில் விண்டோஸ் XP Cd-யை பயாஸ் உதவியுடன் பூட் செய்து கொள்ளுங்கள்.

2.XP Cd - உள்ள Set Up File 5 நிமிடத்தில் காப்பியானதும் லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் F8 Key அழுத்தி தொடர வேண்டும்.

3.பின்னர் XP Insatallation ஸ்டெப் வரும் அதில் உள்ள Repair Process உரிய R Key அழுத்தி தொடர வேண்டும்.

4.பின்னர் தொடர்ந்து XP Cd 5 நிமிடம் ஒடி சிஸ்டம் ரீஸ்டாட் ஆகும்.

5.Installing Windows ஸ்கீரின் வந்து தொடர்ந்து Installing Devices வரும் போது SHIFT + F10 அழுத்த வேண்டும்.

6.கமாண்ட் பாக்ஸில் NUSRMGR. CPL டைப் செய்து Enter கொடுக்கவும்.

7.இப்போது User Accounts ஒப்பன் ஆகும் அதில் Password Remove (or) Change (or) Control UserPasswords2 கட்டளையை கேட்கும்.

8.பழைய பாஸ்வேர்ட் எடுத்து விடுவது அல்லது புது பாஸ்வேர்ட் கொடுப்பது அல்லது புது யுசர் கணக்கு2 தொடங்குவது நமக்கு வேண்டிய ஒன்றை தேர்வு செய்து கொள்ளவும்.

9.தேர்வு செய்து முடிந்ததும் XP Cd தொடர்ந்து Product Key கொடுத்து 15 அல்லது 20 நிமிடத்தில் XP OS Insatallation முடிந்து விடும்.

10.இப்போது எந்த விதமான மாற்றம் இல்லாமல் நமது புதிய பாஸ்வேர்ட் உ டன் கணினி செயல்படும்

No comments:

Post a Comment