இந்திய அரசாங்கத்தின் Online இணைய தளங்கள்
Information Technology துறையில் அதீத வேகத்துடன் வளர்ந்து வருகின்ற இந்தியாவில் நம்முடைய இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து துறைகளுக்கும் Online வசதி மூலமாக நாம் தகவல்களை அறிய முடியும்,அல்லது இந்த தளத்திற்கு சென்று நமக்கு தேவையான அனைத்து வேலைகளையும் விரைவாக செய்து முடிக்க முடியும் ,கண்டிப்பாக நாம் இந்த Linkக்குகளை Bookmark செய்து வைத்து கொண்டு , நமக்கு தேவையான பொழுது பயன் படுத்திக்கொள்ளலாம். நண்பர்களுக்கும் இதனை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
Certificates


Birth CertificateCaste CertificateTribe CertificateDomicile CertificateDriving LicenceMarriage CertificateDeath CertificateSearch More - How do I
Apply for


PAN CardTAN CardRation CardPassportInclusion of name in the Electoral Rolls
Register


Land/PropertyVehicle


With State Employment ExchangeAs EmployerCompanyIN DomainGOV.IN Domain
Check/Track


Waiting list status for Central Government HousingStatus of Stolen VehiclesLand RecordsCauselist of Indian CourtsCourt Judgements (JUDIS)Daily Court Orders/Case StatusActs of Indian ParliamentExam ResultsSpeed Post StatusAgricultural Market Prices Online

Book/File/Lodge


Train Tickets OnlineAir Tickets OnlineIncome Tax ReturnsComplaint with Central Vigilance Commission (CVC)

Contribute to


Prime Minister's Relief Fund
Others


Send Letters Electronically
Recently Added Online ServicesTamil Nadu: Online application of marriage certificate for persons having registered their marriages


Tamil Nadu: Online District wise soil Details of Tamil Nadu

Tamil Nadu: View Water shed Atlas of Tamil Nadu

Tamil Nadu: E-Pension District Treasury Tirunelveli

Meghalaya: Search Electoral Roll Online by Name (2008)
Meghalaya: Search Electoral Roll Online by EPIC number (2008)Meghalaya: Search Electoral Roll Online by House number (2008)Himachal Pradesh: Revised Pay and Arrears Calculator-Fifth Pay
Meghalaya: Search Electoral Roll Online by Part number (2008)
Andhra Pradesh: Online Motor Driving School Information

Global NavigationCitizensBusiness (External website that opens in a new window)OverseasGovernmentKnow IndiaSectors


Directories


Documents


Forms

Acts


Rules


Schemes


Tenders


Home


About the Portal


Site Map


Link to Us


Suggest to a Friend


Help


Terms of Use


Feedback


Contact Us


Accessibility Statement


No comments:

Post a Comment